Användarvillkor

Samtycke till villkor

Du samtycker till att du genom att gå in på webbplatsen har läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa användarvillkor.

Eventuella ytterligare villkor eller dokument som kan publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen genom referens. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet ”Senast uppdaterad” i dessa användarvillkor, och du avsäger dig rätten att få specifik meddelande om varje sådan ändring. Se till att du kontrollerar de tillämpliga villkoren varje gång du använder vår webbplats så att du förstår vilka villkor som gäller. Du kommer att vara föremål för, och kommer att anses ha blivit medveten om och ha accepterat, ändringarna i eventuella reviderade användarvillkor vid din fortsatta användning av webbplatsen efter det datum som sådana reviderade användarvillkor publiceras.

Immateriella rättigheter

Om inte annat anges är vår webbplats och all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen vår egendom
(tillsammans ”Innehållet”) och varumärkena, tjänstemärkena och logotyperna som finns däri (”Märkena”) ägs eller kontrolleras av oss eller licensieras till oss, och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och orättvisa konkurrenslagar i USA, internationella upphovsrättslagar och internationella konventioner. Innehållet och märkena tillhandahålls på webbplatsen ”I BEFINTLIGT SKICK” endast för din information och personliga bruk. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, aggregeras, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt. utnyttjas för något kommersiellt syfte, utan vårt skriftliga tillstånd i förväg.

Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen, beviljas du en begränsad licens att få åtkomst till och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått åtkomst till enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats ​​dig i och till webbplatsen, innehållet och märken.

Bidragslicens

Du samtycker till att vi kan komma åt, lagra, behandla och använda all information och personuppgifter du tillhandahåller i enlighet med villkoren i sekretesspolicyn och dina val (inklusive inställningar).

Genom att skicka in förslag eller annan feedback om webbplatsen samtycker du till att vi får använda och dela sådan feedback för vilket syfte som helst utan ersättning till dig.

Vi gör inte anspråk på äganderätt över dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina Bidrag och eventuella immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är associerade med dina Bidrag. Vi är inte ansvariga för något uttalande eller representation i dina inlämningar som du tillhandahåller på något område av webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen, och du samtycker uttryckligen till att hålla oss skadeslösa från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss angående dina bidrag.

Tredje parts webbplats och innehåll

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via webbplatsen) länkar till andra webbplatser (”tredje parts webbplatser”), såväl som artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, information, applikationer , programvara och annat innehåll eller objekt som tillhör eller härrör från tredje part (”Tredjepartsinnehåll”). Sådana tredjepartswebbplatser och tredjepartsinnehåll undersöks, övervakas eller kontrolleras inte av oss med avseende på noggrannhet, lämplighet eller fullständighet, och vi är inte ansvariga för eventuella tredjepartswebbplatser som nås via webbplatsen eller tredjepartsinnehåll som publiceras på, nås genom eller installerat från webbplatsen, inklusive innehåll, noggrannhet, stötande, åsikter, tillförlitlighet, sekretesspraxis eller andra policyer för eller som finns i tredje parts webbplatser eller tredjepartsinnehåll. Inkludering av, länkning till eller tillåtande av användning eller installation av tredje parts webbplatser eller tredjepartsinnehåll innebär inte att vi stöder eller godkänner det.

Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och få tillgång till tredje parts webbplatser eller att använda eller installera innehåll från tredje part, gör du det på egen risk och du bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre gäller. Du bör läsa de tillämpliga villkoren och policyerna, inklusive sekretess- och datainsamlingspraxis, för alla webbplatser du navigerar till från webbplatsen eller relaterade till appar du använder eller installerar från webbplatsen. Alla köp du gör via tredje parts webbplatser kommer att göras via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i relation till sådana köp som är exklusivt mellan dig och den relevanta tredje parten.

Förändringar och avbrott

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av någon anledning efter eget gottfinnande utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera information på vår hemsida. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande. Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några ändringar, avstängning eller avveckling av webbplatsen.

Vi kan inte garantera att sidan kommer att vara tillgänglig hela tiden. Vi kan uppleva hårdvara, mjukvara eller andra problem eller behov av att utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket kan resultera i avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, avbryta, avbryta eller på annat sätt ändra webbplatsen när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte ska ha något som helst ansvar för någon förlust, skada eller olägenhet som orsakas av din oförmåga att komma åt eller använda webbplatsen under någon driftstopp eller avbrott av webbplatsen. Ingenting i dessa användarvillkor ska tolkas för att förplikta oss att underhålla och stödja webbplatsen eller att tillhandahålla några korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband därmed.

Rättelser

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information på webbplatsen när som helst, utan föregående meddelande.

Användardata

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen i syfte att hantera webbplatsens prestanda, samt data relaterade till din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopieringar av data, är du ensam ansvarig för all data du överför eller liknande aktivitet du utför med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för förlust eller korruption av sådan data, och du avsäger dig härmed all rätt att stämma oss till följd av sådan förlust eller korruption av sådan data.

Sekretesspolicy

Vi bryr oss om dataskydd och säkerhet. Läs vår sekretesspolicy för mer information. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av vår sekretesspolicy, som ingår i dessa användarvillkor.